• Het lidmaatschap wordt ieder jaar, zonder opzegging, automatisch stilzwijgend verlengd. 

    Beëindiging van het lidmaatschap per volgend seizoen kan jaarlijks schriftelijk tot 1 mei van het lopende sportseizoen. Afmelden kan per email aan ledenadministratie@vronehandbal.nl of met onderstaand formulier.

    • Opzeggingen 1 mei tot 30juni: U betaalt € 25,--, namelijk de administratiekosten.
    • Opzeggingen na 1 juli: U betaalt 100% van de contributie.
    • Opzeggingen na 1 juli door ongeval, zwangerschap of dergelijke: In overleg met het bestuur zal de verschuldigde contributie worden vastgesteld.
  • Formulier afmelden