• Lid van verdienste en ereleden zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten tegenover de vereniging als zodanig zijn benoemd door de ledenvergadering.  

  Ereleden:

  • Cees Goesinne

  Leden van Verdienste:

  • Henk Brinkman
  • Annie Gilles-Zeegers ✝
  • Loes Quant
  • Herman Snoek
  • Marjon Bos-Verduin
  • Roland Verduin
  • Piet Schuit
  • Theo Bakker