• Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen Vrone Handbal.
  • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
  • Ik val de ander niet lastig.
  • Ik berokken de ander geen schade.
  • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
  • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
  • Ik negeer de ander niet.
  • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
  • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
  • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
  • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
  • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
  • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
  • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan.
  • Verdenkingen van matchfixing melden ik altijd aan het bestuur
  • Gebruik van drugs in wat voor vorm wijs ik af

   

   De uitgebreide versie van de gedragscode vindt je hier.